Välkommen

Välkommen till Bottnaryds och Ryds alliansförsamlingar.

Besök oss i Allianskyrkan i Bottnaryd och Sörgårdskyrkan i Ryd.

nyheter

  mars 5 ons
Temakväll kring miljöfrågor

  mars 4 tis
Kvinnofrukost i Allianskyrkan med Miriam Gustafsson

  feb 21 fre
Kördraget 2014

på gång

bottnaryd
apr 17 tors 19:00
Getsemanestund med nattvard i Sörgårdskyrkan. Allan...
apr 18 fre 18:00
"Påskens budskap i ord och ton" i Allianskyrkan Dramat "Gud...

ryd
apr 17 tors 19:00
Getsemanestund med nattvard i Sörgårdskyrkan. Allan...
apr 18 fre 18:00
"Påskens budskap i ord och ton" i Allianskyrkan Dramat "Gud...

Läs mer i månadsprogramet...
Bottnaryds Allianskyrka, Kyrkvägen 6, 560 25 Bottnaryd - Sörgårdskyrkan, Byskolev. 34, 560 25 Bottnaryd