Välkommen

Välkommen till Bottnaryds och Ryds alliansförsamlingar.

Besök oss i Allianskyrkan i Bottnaryd och Sörgårdskyrkan i Ryd.

nyheter

  maj 1 tors
Bottnarydskonferensen 2014

  mars 5 ons
Temakväll kring miljöfrågor

  mars 4 tis
Kvinnofrukost i Allianskyrkan med Miriam Gustafsson

på gång

bottnaryd

ryd

Läs mer i månadsprogramet...
Bottnaryds Allianskyrka, Kyrkvägen 6, 560 25 Bottnaryd - Sörgårdskyrkan, Byskolev. 34, 560 25 Bottnaryd